PEB hylden- Bowling-Hallen, Odense.

Generalfors.2022

PEBs Generalforsamling d. 1 marts  2022

Der var 18 fremmødte medlemmer som deltog i generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen                                                                                              

PKT.1 Valg af dirigent

Finn Jørgensen blev valgt til dirigent
Finn fandt at indkaldelsen var rettidig indkaldt.

Derefter gik vi over til pkt.2.

PKT.2 Formandens beretning

Egon sagde det var dejligt at vi kommet i gang igen og håbede

at der ikke kom flere nedlukninger.
I forbindelse med P.E.B stævne / fælles klubdag var der var kommet 4 nye medlemmer
Vi havde været Tårnby, og det gik godt vi vandt med 873 kegler.

Vi havde fået et nyt busselskab og det var gået rigtig godt det skal bruge igen

Implementeringen af Mobile pay er gået over al forventning, hvilket bevirker at klubben ikke skal have så mange kontanter liggende.

Der er 65 medlemmer og 19 medlemmer med licens.

De nye klubtrøjer kommer til at koste 185,00 kr. inklusive spillernavn, P.E.B logotryk på ryggen samt Super Brugsen Højby og Hamm & Steenfeldt optik på henholdsvis venstre og højre ærme.
Formanden håbede, vi når at få trøjerne venskabskampen med Tårnby den 24. marts.

Formanden deltager i repræsentantskabsmøde den 19. marts .

Lørdag den.5 februar blev der i Odense Bowlinghal spillet mesterskab i eventyr single/double og eventyr plus med et flot resultat:

Lone Abildskov:    fik 2 guldmedaljer og 1 sølvmedalje

Ingrid Duerlund:  fik 1 bronzemedaljer samt 1 sølvmedalje

Bestyrelsen takkes for godt samarbejde.

Stor ros til Lone for det store arbejde hun laver

Beretningen blev enstemmigt godkendt

PKT.3 Kassererens reviderede regnskab og budget.

Torben gennemgik regnskabet

Finn spurgte om man ikke godt kunne havde brugt flere af de penge som der var søgt

Om
Torben oplyste at der blev søgt ved DIF / genstartspuljen specifikt om midler til en fælles klubdag.

I relation til fælles klubdag var medierne kontaktet for en profilering af arrangementet.
Hvilket desværre ikke havde nogen effekt.
Arrangementet bevirkede en tilgang på 4 nye medlemmer -  Finn syntes bare 4 nye medlemmer var for lidt

Regnskabet enstemmigt godkendt

Torben gennemgik derefter budgettet for 2022

Budgettet godkend

PKT. 4 Fastsættelse af kontingent

Uændret på 150 kr.

PKT.5 Fastsættelse af baneleje

Pris pr. time bliver på 65 kr.

Der ville nok komme en mindre stigning fra hallen på ca. 4-6 kr. pr bane

Men vi kører videre 65 kr. hvis der ikke kom en rigtig stor prisstigning

PKT.6 Indkomme forslag

Der var ingen forslag

PKT. 7 Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er
Torben Abildskov Larsen               Blev genvalgt
Ingrid Larsen                                Blev genvalgt
Jørgen Grønbæk                           Blev genvalgt
Ingrid Duerlund                             
Blev genvalgt

Valg af 2 suppleanter

1. suppleant   Kurt Christensen       Blev Genvalgt

2. Suppleant   Lene Jørgensen         Blev Genvalgt

Pkt.8 Valg af Bilagskontrollanter

Finn Jørgensen

Merete Thorslund

.

Bilags suppl

Kaj Jørgensen

PKT.9 Eventuelt: 

Uffe foreslog at vi skulle spille med gul kegle den første uge i hver måned

Mod vi betaler 5 kr. ekstra. 
Det blev vedtaget at man starter fra på den 7. marts

Torben laver en ny til skanningsmærkat for betaling af baneleje med gul kegle. på 70 kr.

Finn efterlyste sedler til at skrive på når vi holder stævner.
Egon undskyldte at vi ikke havde fået det til juleafslutningen.


Bente spurgte til Facebook og hjemmesiden.
Egon sagde hvis nogle var Interesserede måtte de godt overtage.

Til slut takkede Finn for god ro og orden

Alice bad os at klappe ad Bestyrelsen, - Torben og ikke mindst af Lone for hendes store arbejde der erlægges i P.E.B regi.

Referent                                                                      Dirigent

Uffe Jensen                                                                 Finn J

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.