P.E.B. Pensionister og Efterlønsmodtageres Bowlingklub - Odense.

Bestyrelsen 2022.

Træningstider for P.E.B

Træningstider i august:
mandag 13:00 til 15:00 og torsdag 13:00 til 15:00

Træningstider i september og resten af efterårs sæsonen.
mandag 10:00 til 12:00 - torsdag 11:00 til12:00

Odense Bowlinghal

Møllemarksvej 80

5200 Odense V

Venskabsklub

23.marts 2023 får vi besøg af vor venskabsklub Seniorstrik fra Tårnby        

      Alle er velkommen til at kigge ind 

        og få en snak om bowling. 

                På gensyn i Odense Bowlinghal.        

Indbydelse til P.E.B´s Generalforsamling
Tirsdag de 28. februar kl. 13:00 i mødelokalet Odense BowlinghalDagsorden:Valg af dirigent.

 1. Formandens beretning.
 2. Kassererens reviderede regnskab og budget.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag jf. vedtægterne §7
  Forslag fra bestyrelsen:
  Ændring af §4.- se vedlagte
  Forslag fra Uffe.
  Kontingent forhøjelse - Se vedlagte.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Valg af bilagskontrollanter.
 7. Eventuelt

  På Valg:

Egon Eriksen                    genopstiller

Uffe Jensen                      genopstiller

Jørgen Grønbæk              genopstiller

Inga Lauritsen                  genopstiller ikke
Ingrid Larsen                    genopstiller ikke

 

 • Valg af 2 suppleanter:

Pt. 1. suppl.

Pt. 2. suppl.

 • Valg af bilags kontrollanter

Bilags suppleant

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 10 dage før afholdelsen.

Klubben er vært for en øl eller vand.    

    

                                  MVH Bestyrelsen, d. 29. januar 2023