Veteran turnering - 2023/2024.

Veteran hold 1
Kurt Christensen  Holdleder
Ingrid Duerlund
Steen Sørensen
Bjarne Venø

Veteran hold 2
Torben Abildskov Larsen  Holdleder
Dennis Hansen
Finn Nielsen
Lone Abildskov Larsen


Veteran hold 3
Uffe Jensen Holdleder
Leif Hansen
Finn Jørgensen
Sarah Michelle Hansen

Veteran hold 4
Lene Jørgensen Holdleder
Ellen Rask
Kaj Jørgensen
Hanne Dyhr

Reserver
Erik Hansen
Lars Hansen


Ved afbud finder holdleder / holdet selv en afløser.
Ellers rettes henvendelse til:
Lone Abildskov Larsen 2388 7985 /
Uffe Jensen 2736 6158 /                            

Afslutning for Veteranhold

10, april 2024.


Veteran hold 3 fik en flot sølvmedalje